Ekspansionsbeholdere

Ekspansionsbeholdere

Ekspansionsbeholdere til brug i varmesystemer, solvarmeanlæg og kredsløb med drikkevand i varmtvandsbeholdere

Ekspansionsbeholdere til varmesystemer

Lukkede ekspansionsbeholdere til varmeanlæg og solvarmeanlæg

Ekspansionsbeholderne bliver brugt i varmesystemer, solvarmeanlæg og kredsløb med drikkevand i varmtvandsbeholdere. Vores beholdere er en varmebeholder til trykekspansion, der kan optage varmeudvidelsen af vand i et vandfyldt system.

Placering af ekspansionsbeholdere

Du skal anvende en trykekspansionsbeholder, hvis dit varmeanlæg er lukket, og derfor er under tryk. Trykekspansionsbeholderen optager nemlig den udvidelse, der opstår i et varmeanlæg, når vandet varmes op. Trykekspansionsbeholdere er til lukkede varmeanlæg, og kan placeres uvilkårligt i forbindelse med varmeanlægget.

Kontakt vores konsulenter for råd og vejledning