DENVIRO Alarmkoder

En guide over de forskellige alarmkoder på DENVIRO træpillefyr

Vi guider dig nemt og enkelt igennem, hvad du bør foretage dig, når dit DENVIRO pillefyr viser en alarmkode i displayet

Du får en detaljeret visning af, hvad du skal foretage dig, når dit DENVIRO træpillefyr viser en alarm i displayet.

Dit DENVIRO træpillefyr er udstyret med en alarmcontroller. Ved alarm blinker ALARM symbolet, og der fremhæves en alarmkode i displayet.

Kvittér for alarm ved at trykke OK og alarmsymbolet ophører med at blinke. Alarmkoden er stadig synlig i displayet, indtil der bladres med pil OP/NED eller trykkes MENU.
Denviro - Alarm symbol på menuen

E010 alarmkode

Fejl ved kedeltemperatur-sensorE011 alarmkode

Fejl ved varmtvandstemperatur-sensorE012 alarmkode

Fejl ved fremløbstemperatur-sensorE013 alarmkode

Fejl i forbindelse med T1 rumfølerE014 alarmkode

Fejl ved T2 akkumuleringstankfølerE015 alarmkode

Iltsensoren måler, at der er ild i brænderen, men røggastemperaturen er stadig under 40 grader efter 30 minutter.E016 alarmkode

Iltprocent for lav, mindre end 2,8% i 5 minutter.

LÆS MEREE017 alarmkode

Fejl ved udendørsfølerE018 alarmkode

Der forekommer elektrisk støj under kalibrering af iltsensor.E020 alarmkode

Der er fejl ved reguleringsspjæld. (Automatisk nulstilling fejler).E040 alarmkode

Overhedningssikringen er udløst.

LÆS MEREE050 alarmkode

Optænding har fejlet 3 gange.Automatisk opstart

Fejlvisning af iltniveau.Display er gået ud

Overkogssikring har været aktiveret.


Videoerne viser menuindstillinger, opstart af DENVIRO fyret, brænderservice, kedelservice og tømning af askeskuffe, samt udskiftning af el-tænder.

Kontakt os

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 65 994 995 eller info@termicplus.dk