Brugermenuer i et DENVIRO træpillefyr

Her finder du en detaljeret gennemgang af alle menuerne i dit DENVIRO træpillefyr​​​​​​​Her finder du en gennemgang af, hvordan du betjener styrepanelet og menuerne på et DENVIRO træpillefyr.

Gennemgangen svarer til brugermanualen, der følger med ved levering af et DENVIRO træpillefyr.Hovedmenuen vist i driftGennemgang af fremgangsmåde ved optænding1.

Indstilling af uret (hovedmenu)2.

Indstilling/visning af brugsvandstemperatur3.1

Indstilling og visning af fremløbstemperatur3.2

Indstilling/visning af fremløbstemperatur med udendørsføler4.

Indstilling/visning af kedeltemperatur5.

Visning af røggastemperatur6.

Indstilling/visning af T1 - rumføler7.

Indstilling/visning af T2 akkumuleringstankføler8.

Visning af udetemperatur9.

Visning af iltsensor10.

Indstilling/visning af tidspunkt for rens af brænderrør og røgrør11.1

Indstilling/visning af tidspunkt for pillesugning11.2

Manuel kørsel med pillesugning. Kun aktiv hvis pillesug er installeret12.

Angivelse af pillemængde i gram
(kørsel i 15 min.)13.

Manuel kørsel af doseringssnegl14.

Tidsangivelse for pausefyring15.

Indstilling af trin 1 og trin 2, varmtvandsbeholderdrift, urdrift og akkumuleringstankdrift16.

Visning af software versionsnr.Gennemgang af menuindstillinger (video)Vejledning i hvordan pillemængden tjekkes (video)Udførlig vejledning i rens af brænderRens af kedeltop


Her finder du videoer med gennemgang af betjening og vedligeholdelse


Ved behov for teknisk hjælp kan du kontakte vores døgnservice hele døgnet

Kontakt os

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 65 994 995 eller info@termicplus.dk