Pillefyr fra ATMOS og ETA - Stabile varmeløsninger


Vi ved, hvor vigtig det er at have et effektivt og driftssikkert pillefyringsanlæg, der kan sørge for varme og varmtvand til din bolig. Derfor er alle vores pillefyr fra ATMOS og ETA A+ miljømærkede.


Hvem vil ikke gerne spare 50 % på den årlige varmeudgift?

- og måske lidt mere. Selvom prisen på træpiller varierer, kan en halvering af varmeregningen stadig nemt opnås ved at fyre med træpiller. Investeringen i et pillefyr er relativ lav i forhold til olie- og gasfyr, og omkostningerne til selve installationen er også forholdsvis små. Med den årlige besparelse i varmeudgifterne vil din investering i et pillefyr hurtigt være tjent hjem igen.


ATMOS pillefyr

Et af de bedste og mest driftssikre på markedet

ETA pillefyr

Med fuldautomatisk rensning og styring via Internettet.


Kontakt BG Termic Plus - Vi er specialister i varmeløsninger​​​​​​​

info@termicplus.dk eller 65 994 995

Træpiller til opvarming i pillefyr


Opvarmning med pillefyr skåner miljøet

Udnyt muligheden for miljøvenlig, stabil og effektiv opvarmning med nogle af markedets bedste pillefyr. Træpiller er et biobrændsel, der er kendetegnet ved at være CO2-neutralt, og samtidig er vores pillefyr fra ATMOS og ETA nogle af de bedst ydende med høje virkningsgrader og lave emissionsværdier.  


Det er afgørende, at der i pillefyret sker en fuldstændig forbrænding af træpillerne, således at der er færre restprodukter, som udsendes med røgen. Den fuldstændige forbrænding i pillefyret sker ved, at der indblæses såkaldt “sekundær luft”. Det betyder, at alle de gasser, som udvikler sig under forbrændingen, bliver brændt af i en pyrolytisk forbrænding.


Nem og sikker drift med et pillefyr

Et moderne og effektivt pillefyr passer næsten sig selv - præcis lige som et oliefyr. Det eneste du skal gøre, er at tømme askeskuffen og rense kedlen med mellemrum, samt sørge for, at der er piller i fyret. Med en fuldstændig forbrænding af træpillerne, er der mindre aske, så askebeholderne skal kun sjældent tømmes, og den minimale støvdannelse gør det nemt at holde dit pillefyr rent hele året rundt.
Alt i reservedele til dit pillefyr

Selv nogle af markedets bedste pillefyr kan have brug for en ny reservedel

- for der vil altid være sliddele, der skal udskiftes over tid.
​​​​​​​

Køb online i vores webshop BG Flux


Moderne pillefyr

- En effektiv og komfortabel varmeløsning
Moderne pillefyr kan sagtens levere effektiv og stabil opvarmning og varmt brugsvand til boliger, landbrug og erhvervsejendomme præcis som et olie- eller gasfyr. Selv store bygninger og boliger kan opvarmes med de bedste pillefyr. Som brændsel benytter du, i stedet for olie eller gas, træpiller.


Træpiller er et effektivt brændselsmateriale, der er fremstillet af sammenpressede træspåner og savsmuld. Træpillerne fyldes i fyrets magasin, hvorfra de automatisk føres over i brænderen i takt med forbrændingen. Pillefyrets indbyggede blæser og røgsuger regulerer luften til forbrændingen.


Det er naturligvis meget vigtigt, at du får din nye varmeløsning korrekt dimensioneret, så det passer til dine behov, uanset om det er til boligen, landbruget eller erhvervsejendommen. Installeres der en varmeløsning med en for lille ydelse, vil det ikke kunne levere tilstrækkelig opvarmning og varmt vand. Ligeledes vil et for stort pillefyr også være et problem, da det giver en meget urentabel opvarmning, da meget af den potentielle opvarmning går til spilde.


Nutidens pillefyr

– Ikke som i gamle dage
De senere år er komforten og effektiviteten af pillefyr steget markant i takt med, at udviklingen af pillefyr for alvor har taget fart. F.eks. har intelligente løsninger, som fjernstyring via internet og mobiltelefon samt styring ved hjælp af husets varmekredse, gjort styringen af pillefyr nemmere og effektiviteten højere.


Virkningsgraden for de bedste pillefyr på markedet er ligeledes blevet væsentligt forbedret. De bedste pillefyr er i dag så effektive, at det ikke er et særsyn at se virkningsgrader på over 90 %. Virkningsgraden bestemmes af kvaliteten af pillefyret, hvilke træpiller der benyttes og af pillefyrets tilstand. Det er derfor også vigtigt at vedligeholde og servicere ens varmeløsning 1-2 gange om året, her anbefales det at:


  • Rense fyret grundigt og efterse det for tæringer og utætheder
  • Kontrollerer alle sikkerhedsfunktioner
  • Rense forbrændingsluftblæseren
  • Rense forbrændingshærden og tjekke den for tæringer og revner
  • Smøre bevægelige dele
  • Kalibrere iltstyring (hvis iltstyring er monteret)
  • Kontrollere og justere forbrændingen

Tidligere var den daglige vedligeholdelse af pillefyr forbundet med meget arbejde og besvær – især i forbindelse med rengøring og asketømning. Sådan er det imidlertid ikke mere, og i dag kræver et pillefyr kun lidt mere opmærksomhed og vedligehold end et olie- eller gasfyr – også selvom der med jævne mellemrum skal fyldes piller i fyrets træpillemagasin.


Ekstraudstyr

– Vejen til mere komfort og mindre arbejde
Den øgede arbejdsmængde med vedligehold og jævnlig påfyldning af piller, kan begrænses ved at investere i ekstraudstyr til pillefyret.


Nye pillefyr kan leveres med det ønskede ekstraudstyr, men man kan typisk også eftermontere ekstraudstyr på ældre pillefyr.


Noget af det oftest benyttede ekstraudstyr er diverse automatiske løsninger til at holde pillefyret rent, automatisk askeudtag samt løsninger til efterfyldning af kedlens standardmagasin til træpiller.


Her kan det være en idé at få hjælp, så du får sammensat lige præcis den varmeløsning, der er mest optimal til dit behov.


Hvor stor er besparelsen ved at skifte til et af de bedste pillefyr?

Der er mange penge at spare ved at skifte dit gamle olie- eller gasfyr ud med et nyt moderne pillefyr. Typisk kan der spares helt op til 60 % af varmeudgifterne ved at benytte et træpillefyr i stedet for opvarmning med et oliefyr - og faktisk helt op til 70 % hvis du benytter el-varme i forvejen.
Med den massive besparelse vil investeringen i et pillefyr, under normale omstændigheder, tjene sig selv hjem i løbet af to til fire år. Hvis du allerede har et gammelt pillefyr, er der faktisk også en del penge at spare på varmeregningen ved at udskifte det med et nyt, effektivt og komfortabelt pillefyr. Dog skal du være opmærksom på, at tilbagebetalingstiden typisk er lidt længere.


Kontakt os

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 65 994 995 eller info@termicplus.dk