Beholdere og tanke til varmeanlæg

Akkumuleringstanke, ekspansionsbeholdere eller varmtvandsbeholdere

Til ethvert komplet og velfungerende varmeanlæg skal der være tilsluttet beholdere og tanke for at få den mest optimale udnyttelse af varmen. For at føre varmen videre fra varmekilden, f.eks. pillefyret, brændekedlen eller solvarmen, tilkobles ekspansionsbeholder (altid nødvendigt), akkumuleringstank og varmtvandsbeholdere.Ekspansionsbeholderens funktion

Til at transportere varmen fra varmekilden videre til brugsvand, radiatorer og gulvvarme anvendes vand eller solvarmevæske. Uanset om det er vand eller solvarmevæske, så udvider det sig ved opvarmning og falde sammen igen ved afkøling.

Derfor tilsluttes altid en ekspansionsbeholder, som optager den udvide væske og afgiver den igen ved nedkøling.


Hvorfor anvende akkumuleringstank?

En akkumuleringstank optager den varme som dit kedelanlæg eller solvarme producerer, hvorfra den forsyner boligens varmekreds med varme eller leder den videre til varmtvandsbeholdere med brugsvand.

Tilsluttes tanken til brændekedlen eller pillefyret kan der fyret 100% op i brandkammeret, hvilket giver bedste virkningsgrader og mindre røggasser til gavn for miljøet. Samtidig kan man nøjes med at fyre en til to gange i døgnet.


Varmtvandsbeholdere til varmt brugsvand

En varmtvandsbeholder indeholder tilført drikkevand, som varmes op til en given temperatur, så det kan anvendes til bad, rengøring m.m. De varmtvandsbeholdere vi fører er specielt anvendelig i forbindelse med solvarme, jordvarme eller varmepumper. Derfor er de udstyret med en eller 2 spiraler.


Kontakt os

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 65 994 995 eller info@termicplus.dk